Visual Memory

De Wiket
Salta a la navegació Salta a la cerca

Motivació

- Intentar millorar la memoria visual dels usuaris que juguin en el joc.

Descripció

- Joc Web que recorda al "saimon dice" amb la diferencia que es un quadrat i el que tens que recordar son celes.

- Es juga de una forma simple:

Al començar la partida sortira un quadre amb celes totes del mateix color, es posaran en verd les celes que tenim que recordar, quan el recuadre de les celes estorni de color verd el joc comença, i totes les celes tornaran a ser totes iguals, ara es quan un contador començara a contar el temps i un altre els fallos, els cuals es marcaran al clicar les celes en vermell, aixo si quan les celes son les correctes es tornaran verdes, un cop totes les celes verdes estiguin marcades acaba el nivell.

Desplegament

Client Web amb JQuery (JS).

Servidor Laravel (PHP).

Base de dades MySql.

Desplegat a heroku.

-Client Un jugador:

Juga al joc sense fi, els joc escalara la dificultat de forma automatica.

-Client MultiJugador:

Juga al joc a sobreviure contra els altres jugadors, es a dir tots el jugadors en la mateixa partida tenen la mateixa quadricula, conforme acabans els nivells es comproba el temps i els fallos, s'eliminen els que tinguin mes fallos despres els que tinguin mes temps, en aquest ordre, per anar reduint el nuemro de jugadors en la sala fins arribar nomes al guanyador.

Specs no funcionals

Llenguatges

- Html5, Javascript, Php, MySql, Jquery, Css, Laravel.

Frameworks

- Visual studio code (Win10).

Backlog

 • Tot el projecte serà responsive
 • Registre de usuaris(amb ranking) / usuari per defecte(sense ranking).
 • Perfil editable en tot moment (foto, nom, correu...).
 • Quadricula inicial de 4x4.(Al passar nivells la matriu puja 4x5/5x5/5x6/6x5 etc).
 • Tutorial visual i simple de com funciona el joc.
 • Modes de joc:
 • Individual
  Amb selecció de nivell ,el joc individual consta d’una pantalla inicial que consta de una matriu de 4x4 al centra de la pantalla amb botons que l’usuari li permet iniciar el joc, el qual desapareix al jugar, un cop a acabat un nivell, surt el temps i els errors que portes, al canviar de nivell de forma automàtica reinicia la matriu amb el nou tamany, al finalitzar , en cas d’estar registrat, surt el teu temps, nivells i errors totals.
 • Multijugador survival(tots contra la maquina qui aguanti mes guanya)
  El joc en multijugardor consta d’una interface diferent a la individual, la part de la matriu es l’única part que es manté al individual, la pantalla inicial per exemple es una sala per esperar que tothom inicií la partida a la vegada, un cop tots estan sincronitzats es genera un conta enrere a cada pantalla per inicia la partida, la pantalla de joc consta d’una zona on hi ha els jugadors actuals en la partida que estàs amb la informació mínima de quin nivell estan, conforma els jugadors fallant un numero concret o superen un temps citat al inicià la “ronda”, els jugadors que fallin surten de la pantalla i els i surt la pantalla final amb el mateix que el joc en individual però també la posició en la que as quedat respecte als jugadors ( en funció de si el nivell intern es públic o no també sortirà si as perdut punts o guanyat).
 • Augment de la dificultat del joc no nomes augmentant la matriu.(ex: posar colors mes similars als nivells mes difícils).
 • Nivells de complexitat: tonalitats de colors similars, formes, fotos, etc.
 • Nivell intern(o públic)+ algorisme de puntuació.

Sprints

 1. Disseny inicial de la base de dades. 4h
 2. Estructura dels arxius en el repositori. 1h
 3. Disseny inicial i numero de pagines, responsive. 3h
 4. Pagines (ampliable):
  1. Pantalla de Login i registre d’usuaris. 2h
  2. Pantalla inicial del joc (menú). 2h
  3. Pantalla joc Mode individual selecció nivells. 3h
  4. Pantalla inicial del joc en Mode individual (nivell inicial). 3h
  5. Pantalla joc Mode multi-jugador (Sala prèvia a jugar).2h
  6. Pantalla joc Mode multi-jugador (Pantalla del joc). 4h
  7. Pantalla joc Tutorial. (visual i simple per el usuari).3h
 5. Lògica:
 6. Fer el login i el registre d’usuaris sobre la base de dades. 3h
 7. Afegir lògica a tots el botons del menú de la pantalla del menú. (afegir la navegació correcte). 2h
 8. Afegir lògica a tots el botons corresponents als nivells del joc al Mode selecció de nivells. 2h
 9. Afegir la lògica al joc en el mode individual. 7h
 10. Afegir tota la lògica al tutorial. 5h
 11. Afegir la lògica a la part del mode multi-jugador: (5h+5h)
  1. Entrar a la sala de espera per tenir partida 5h.
  2. Entrar en partida + jugar la partida (modificant el final del joc adaptant-lo al multi-Player) 5h.
 12. Afegir a la pagina de selecció de nivells mes dificultats (formes, colors mes iguals, imatges, etc). 6h
 13. Algoritme de puntuació (mirar si posar-lo intern o extern) 8h.

Fites cada 25h aproximades:

 1. 1 fins el 4.6 24h totals
 2. 4.7 fins el 10 22h totals
 3. 11 fins el 13 24h totals

Github

- VMProject

Imatges de la web

Log.png Reg.png

Inici.png Ranking.png

Incidències

2019-2020

 • Estructura inicial caòtica (Solucionat amb temps refent les pagines).
 • Refer tot el codi 2 vegades per seguir linies de progrés que conduïen a estancar-se.
 • No poder treballar en el projecte en tot el Abril per motius medics.
 • Problemes amb la motivació de poder acabar el projecte per la circumstancies. (Covid-19).
 • No poder pujar el projecte a heroku.

2020-2021

 • Dependències extenses amb moltes actualitzacions (solucionat amb dependabot de github).
 • Fallos en contrasenyes exposades en el codi (solucionat amb GitGuardian).

Línies Futures

 • Desplegar la web a heroku.
 • Afegir ranking, posar el multi-jugador.
 • Mes modes de joc ( diferens colors, imatges etc).
 • Posar un ranking automatic al Multi-jugador (semblan al MMR del lol).