Projecte IETI Cloud - Grup 4

De Wiket
Salta a la navegació Salta a la cerca

Bienvenidos a la Wiki del G4

Miembros del grupo:

Lluís Meca
Óscar Sousa
Santiago BalboaSPRINT 1

2. Disseny DMZ

3. Montaje Hardware

9. Accessibilitat externa als serveis. Proxy invers

15. Elecció versió Wordpress

16. Ajustament del tema

26. Posada en producció web higiene postural dockeritzada sobre cloud extern

* 26.1 Posada en producció web higiene postural dockeritzada sobre cloud extern

29. Monitorització en cloud extern

* 29.1 Monitorització en cloud extern


SPRINT 2/3/4

4. Instal·lació software de virtualització (Proxmox) i clusterització.

5. Polítiques d’emmagatzematge. Establir i publicar política d’ús dels volums de storage local per node o pool compartit d’alta disponibilitat.

6. Storage pool. Configuració de volum compartit d’alta disponibilitat amb Redhat Ceph RBD, GlusterFS, o altres.

7. Monitorització del sistema Proxmox. Notificació d’events (via email, SMS, IM, trucada telèfon, segons grau d’alarma).

8. Política d’usuaris Proxmox: privilegis, quota, sistema d’autenticació.

14. Implementació servei Active Directory intern informàtica (VMs), com a mínim DNSs.

17. WP Creació de continguts.

18. WP Estudi d’implementació de Cookies comercials de terceres parts per a la recollida de dades i personalització de la publicitat. Estimació econòmica.

19. WP Publicació de la política de Cookies adequada i implementació de mecanismos d’aceptación o refús selectivo (vía WP plugin).

20. Fork ClassVRroom

21. classVRroom. Dockerització del projecte Django.

22. classVRroom. Implementació de polítiques de seguretat CSP

24. classVRroom. Definició de termes d’ús i texts legals de l’aplicació. Dades acadèmiques vs dades biomètriques. Establir nivells dels termes d’ús.

25. Posada en producció classVRroom dockeritzat sobre cloud extern (Azure, AWS)

27. Implementar HTTPS i HSTS en cloud extern

28 Implementar WAF en cloud extern

30. Sistema de backups (nivell 0 + incrementals) en cloud extern. Estimació de costos

31. Posada en producció classVRroom dockeritzat sobre IETI Cloud (Swarm o VM).

32. Posada en producció web higiene postural sobre IETI Cloud (Swarm o VM).

*32. Verificació.

35. Monitorització dels serveis en producció al IETI Cloud(idea)

36. Sistema de backups (nivell 0 + incrementals) al IETI Cloud. Estimació d’espai requerit i de requeriments d’emmagatzematge extra.

38. Informe vulnerabilitats estàndard OWASP (amb BURP Suite) classVRroom.

39. Informe Vulnerabilidades Higiene Postural

40. Informe Vulnerabilidades Versión WP

41. Test de càrrega sites en cloud extern.

44. Creació d’una BD de test amb usuaris, cursos, recursos (links, text), VR-tasks i non-VR tasks d’exemple. (Crear-la amb el /admin i exportar-la després en un arxiu).

45. Test superadmin: entra a /admin i veu tots els cursos de tots els centres.

50. Test login d'alumne en frontend, comprovació de cursos subscrits (d'acord amb la BD de test).